بسته های لوازم تحریر

بسته های آماده لوازم تحریر در دسته بندی های مختلف با قیمت مناسب

فیلترهای فعال

بسته ویژه لوازم تحریر متوسطه

قیمت 297,297 تومان قیمت عادی 326,700 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع متوسطه می باشد، در این بسته اقلام کامل مورد نیاز دانش آموزان با کیفیت مطلوب در نظر گرفته...

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 218,582 تومان قیمت عادی 240,200 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع متوسطه می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری با قیمت مناسب در نظر گرفته شده است

بسته ویژه لوازم تحریر دبستان

قیمت 280,553 تومان قیمت عادی 308,300 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته اقلام کامل و با کیفیت بالا مورد نیاز برای دانش آموزان در نظر...

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 155,883 تومان قیمت عادی 171,300 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است