بسته های نقاشی

بسته های نقاشی شامل ابزار و مواد لازم برای نقاشی مناسب با گروه های سنی مختلف می باشد

فیلترهای فعال

بسته ویژه نقاشی نوجوان

قیمت 107,825 تومان قیمت عادی 113,500 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای نقاشی مناسب برای نوجوانان می باشد و بیشتر اقلام با کیفیت عالی برای نقاشی در این بسته نظر گرفته شده است

بسته کامل نقاشی نوجوان

قیمت 58,140 تومان قیمت عادی 61,200 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای نقاشی مناسب برای نوجوانان می باشد و بیشتر اقلام با کیفیت مطلوب برای نقاشی در این بسته نظر گرفته شده است