بسته های مقطع ابتدایی

بسته هایی شامل وسایل مناسب برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

فیلترهای فعال

بسته ویژه لوازم تحریر دبستان

قیمت 228,475 تومان قیمت عادی 240,500 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته اقلام کامل و با کیفیت بالا مورد نیاز برای دانش آموزان در نظر...

بسته کامل لوازم تحریر دبستان

قیمت 120,080 تومان قیمت عادی 126,400 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته اقلام کامل مورد نیاز برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 69,635 تومان قیمت عادی 73,300 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است