بسته های مقطع ابتدایی

بسته هایی شامل وسایل مناسب برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

فیلترهای فعال

بسته ویژه لوازم تحریر دبستان

قیمت 238,735 تومان قیمت عادی 251,300 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته اقلام کامل و با کیفیت بالا مورد نیاز برای دانش آموزان در نظر...

بسته کامل لوازم تحریر دبستان

قیمت 151,240 تومان قیمت عادی 159,200 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته اقلام کامل مورد نیاز برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 90,345 تومان قیمت عادی 95,100 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است