بسته های مقطع متوسطه

بسته هایی شامل وسایل مناسب برای دانش آموزان مقطع متوسطه

فیلترهای فعال

بسته ویژه لوازم تحریر متوسطه

قیمت 183,920 تومان قیمت عادی 193,600 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع متوسطه می باشد، در این بسته اقلام کامل مورد نیاز دانش آموزان با کیفیت مطلوب در نظر گرفته...

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 131,195 تومان قیمت عادی 138,100 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع متوسطه می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری با قیمت مناسب در نظر گرفته شده است