بسته های لوازم تحریر

بسته های آماده لوازم تحریر در دسته بندی های مختلف با قیمت مناسب

فیلترهای فعال

بسته ویژه لوازم تحریر متوسطه

قیمت 360,451 تومان قیمت عادی 396,100 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع متوسطه می باشد، در این بسته اقلام کامل مورد نیاز دانش آموزان با کیفیت مطلوب در نظر گرفته...

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 258,167 تومان قیمت عادی 283,700 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع متوسطه می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری با قیمت مناسب در نظر گرفته شده است

بسته ویژه لوازم تحریر دبستان

قیمت 334,971 تومان قیمت عادی 368,100 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته اقلام کامل و با کیفیت بالا مورد نیاز برای دانش آموزان در نظر...

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 186,459 تومان قیمت عادی 204,900 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است