بسته های لوازم تحریر

بسته های آماده لوازم تحریر در دسته بندی های مختلف با قیمت مناسب

فیلترهای فعال

بسته ویژه لوازم تحریر دبستان

قیمت 239,967 تومان قیمت عادی 263,700 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته اقلام کامل و با کیفیت بالا مورد نیاز برای دانش آموزان در نظر...

بسته اقتصادی لوازم تحریر...

قیمت 130,858 تومان قیمت عادی 143,800 تومان ‎−9%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد، در این بسته بیشتر اقلام ضروری برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است