تخفیفات دائمی فروشگاه

شما می توانید به صورت دائمی و بدون محدودیت زمانی از این تخفیف ها بهره مند شوید:

 

  پست رایگان شهر قم

    مشتریان ساکن شهر قم می توانند به صورت رایگان و بدون محدودیت سفارش خود را دریافت نمایند (تنها مرکز شهر قم و شهرک پردیسان)

  پست رایگان دیگر استان ها

    با خرید بالای ۷۵۰ هزار تومان در هر فاکتور هزینه پست را مهمان ما باشید

  ۳ درصد تخفیف

  با خرید بالای ۵۰۰ هزار تومان در هر فاکتور علاوه بر پست رایگان، از ۳ درصد تخفیف بهره مند شوید

  ۷ درصد تخفیف

   با خرید بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر فاکتور علاوه بر پست رایگان و ۳ درصد تخفیف، از ۴ درصد تخفیف دیگر (مجموعا ۷ درصد) بهره مند شوید