شرایط لغو سفارش از طرف مشتری:

۱- قبل از اتمام پردازش محصول جهت ارسال مشروط به اطلاع تلفنی با پشتیبانی فروشگاه

۲- مغایرت محصول تحویل گرفته شده با محصول سفارش داده شده

۳- خرابی و معیوب بودن محصول تحویل گرفته شده (در صورت احراز و عدم امکان ارسال مجدد آن محصول وجه پرداختی به مشتری استرداد خواهد شد)

شرایط لغو سفارش از طرف فروشگاه نور تحریر:

۱- عدم صحت آدرس، کدپستی، شماره موبایل و مشخصات شخصیت حقیقی خریدار

۲- عدم پرداخت کامل وجه سفارش (که در صورت اتمام موجودی یا تغییر قیمت سفرش شما به صورت یک طرفه توسط فروشگاه لغو خواهد شد)

۳- عدم پاسخ مشتری به کارشناسان فروشگاه جهت اعلام تاخیر در ارسال یا عدم امکان ارسال (وجه قابل استرداد خواهد بود)

۴- اتنخاب نادرست نحوه ارسال با توجه به مقصد مشتری (سفارش تعلیق می شود تا مشتری با فروشگاه تسویه حساب کند، در صورت اتمام موجودی یا تغییر قیمت قبل از تسویه، سفارش به طور یک طرفه لغو و وجه به مشتری استرداد خواهد گردید)