مجموعه نور تحریر همواره پذیرای انتقادات و شکایات شما مشتریان گرامی می باشد و رسیدگی به شکایات شما را در دستور کار خود قرار می دهد، این فروشگاه از طریق راه های ارتباطی رسمی ثبت شده در این وب سایت پاسخگوی شما مشتریان گرامی می باشد، شما می توانید از طریق تلفن در ساعات مشخص شده و از طریق سایت و شبکات اجتماعی در تمامی ساعات شبانه روز انتقادات و پیشنهادها و شکایات خود را مطرح کنید، بدیهی است در صورت قصور از جانب این فروشگاه، نور تحریر در کمترین زمان ممکن اقدام به جبران قصور خود می نماید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به قوانین سایت و شرایط لغو سفارشات این مجموعه مراجعه فرمایید.

برای اطمینان بیشتر امکان ثبت شکایات خود از طریق مرجع قانونی اینماد ممکن می باشد می باشد، طبیعی است که طرح شکایات از این طریق نیازمند طی مراحل قانونی و بررسی کارشناسان بوده و زمان بر خواهد بود.

با ما همراه باشید